WTZ Borkowice z dofinansowaniem Fundacji PZU

Na początku lipca 2018 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Borkowicach ruszają z nowym projektem pn. „Interakcje społeczne – podnoszenie umiejętności kluczowych niepełnosprawnych wychowanków WTZ Borkowice”. Partnerem głównym zadania jest Fundacja PZU.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w zajęciach edukacyjnych, warsztatach artystycznych, informatycznych, rehabilitacyjnych, krawieckich, spotkaniach ze specjalistami, konkursach z nagrodami, wycieczkach i pikniku. Wszystkie te aktywności mają na celu rozwój psychofizyczny wychowanków WTZ Borkowice, Zadanie wesprze i zaktywizuje społecznie niepełnosprawnych mieszkańców powiatu przysuskiego, podniesie ich umiejętności, samodzielność i samoocenę.

Dzięki dotacji przekazanej przez Fundację PZU poprawi się jakość usług, zajęć i warsztatów dedykowanych osobom niepełnosprawnym na naszym terenie. Realizacja wszystkich elementów składowych zadania przyczyni się do rozwoju zainteresowań wychowanków WTZ Borkowice, wykształcenia odpowiednich zachowań, postaw i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na co dzień w społeczności lokalnej. Projekt pn. „ Interakcje społeczne – podnoszenie umiejętności kluczowych niepełnosprawnych wychowanków WTZ Borkowice”. będzie realizowany długofalowo
– w 2018 r. i 2019 r.